Parkování v Mikulově

Úvod

Parkovací 
oprávnění

Parkoviště a kde parkovat zdarma?

Často kladené dotazy zodpovězené městem Mikulov 

Parkovací systém

image

 SLOVO ÚVODEM

"Předně bych chtěl zdůraznit, že se nejedná o oficiální stránky města a s parkovacím systémem tak jak je nastavený nesouhlasím
Tyto stránky vznikly, když jsem viděl jak složitý parkovací systém město vytvořilo. Sám jsem se studováním nařízení trápil a musel jsem si některé pasáže několikrát přečíst abych je pochopil. Stránky byly vytvořeny v rámci mé relaxační činnosti a měli by sloužit občanům města a jeho návštěvníkům, aby se v parkovacím systému lépe vyznali. 
Pokud najdete chybu nebo budete mít dotaz tak mě prosím kontaktujte na email uvedený níže."

Ing. et Ing. Stanislav Mach
Projektant, spoluzakladatel Mikulovprojekt, aktivní občan.

O parkovacím systému

Systém má za cíl vyvedení turistické dopravy na veřejná parkoviště tak,  aby především v době turistické sezóny byli co nejméně zatěžováni občané města .  

Parkovací systém je rozdělený na  čtyři oblasti :
Oblast města 1, Oblast města 2, Oblast města 3,  Oblast města 4
Členění oblastí - viz tabulka níže.
 
Zjednodušeně v Oblasti 1 jsou vymezeny parkoviště, na kterých mohou zaparkovat všichni s parkovacím lístkem nejvýše na dobu 24 hodin. 
V Oblasti 2 a v Oblasti 3 mohou parkovat pouze občané s parkovacím oprávněním, které vydává provozovatel systému.
V Oblasti 4 mohou zaparkovat všichni, kteří mají parkovací lístek nejvýše na dobu 24 hodin. Občané s parkovací kartou zde mohou parkovat po neomezenou dobu.

Parkovací systém nabývá účinnosti dnem 1.1.2022.

image

Oblast města 1 

Parkoviště Česká parkoviště naproti pošty, Parkoviště Komenského naproti České spořitelny, Parkoviště Na Hradbách vedle sportovní haly, Parkoviště Republikánské obrany vedle koupaliště, Parkoviště Republikánské obrany vedle bytového domu Speicher, Parkoviště Jiráskova bývalý areál BORS

Oblast města 2 

Náměstí Kostelní náměstí

Oblast města 3 

Ulice Mlýnská, 1. května část ul. 1. května od křižovatky s ulicí Kamenný Řádek po křižovatku s ul. Bezručova,  Wolkerova,  Havlíčkova, Školní,  Růžová,  Venušina, Erbenova, Habánská,  Hraničářů, Nádražní část ul. Nádražní od křižovatky s ul. Hraničářů po ul. 28. října,  St. Živného,  Vinařská, Zdeňka Nejedlého, Kpt. Jaroše,  Větrná,  Pod Strání, Nová,  Vídeňská část ul. Vídeňská od křižovatky s ul. Valtická po křižovatku s ul. U Celnice, U Bažantnice,  Na Hradbách, Republikánské obrany u fotbalového hřiště, Republikánské obrany naproti koupaliště, Na Jámě, Kozí Hrádek, Střelnická, Lidická, U Lomu Ulice Majakovského Ulice Gorkého Ulice Sadová , Pod Hájkem,  Marie Majerové, Husova, Zámecká,  Kapucínská, Purkyňova

Oblast města 4 

Ulice Svobody, Vrchlického vč. parkoviště vedle Penzionu U sv. Urbana, Ulice Alf. Muchy včetně parkoviště u Mototechny, Vinohrady, Česká, ulice Vídeňská část ul. Vídeňská od křižovatky s ul. Svobody a ul. Alf. Muchy po křižovatku s ul. Koněvova,   Koněvova, Poštovní, ulice Brněnská část ul. Brněnská od křižovatky s Kostelním náměstím po křižovatku s ul. 22. dubna, ulice 1. května část ul. 1. května od křižovatky s ul. Koněvova po křižovatku s ul. Kamenný řádek  

image

Parkovací karty, parkování zdarma? 

Parkovací karty města Mikulov lze Zakoupit  v kanceláři TEDOS Mikulov, s. r. o. na ulici Republikánské obrany 1.

Úřední hodiny:
pondělí a středa:
7 - 11 hodin, 12 - 17 hodin

Tel.  +420 539 029 744
Email:  jednatel@tedosmikulov.cz
https://www.tedosmikulov.cz/

Parkování zdarma
Zpoplatněné užití místní komunikace ve vymezené oblasti se nevztahuje na návštěvníky, kteří nejsou držiteli platného parkovacího oprávnění, a to po dobu 60 minut v oblasti 3, 4 a 1 mimo parkoviště Jiráskova dle Přílohy k tomuto nařízení, což řidič doloží parkovacím kotoučem.  


Dále se zpoplatněné užití místní komunikace nevztahuje na úseky vyhrazené pro vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené, je-li na nich umístěno příslušné označení vydané příslušným orgánem. 

Parkoviště ve městě

 Největším a nejlevnějším parkovištěm je parkoviště P1 - Jiráskova od centra je vzdáleno 1,1km - 20min chůze.
V blízkosti se nachází autobusová zastávka, městské hromadné dopravy. Jízdní řád naleznete zde.

Ceny v parkovacích automatech na parkovišti Jiráskova:
Doba parkování za každou započatou hodinu: 5 Kč
Celodenní parkovné: 50 Kč
Ztráta parkovacího lístku: 200 Kč
Doba výjezdu z parkoviště:  20 minut po zaplacení parkovného


Ceny v parkovacích automatech na parkovišti Na Hradbách (vedle sportovní haly), parkovišti Republikánské obrany A (vedle koupaliště), parkovišti Republiknské obrany B (naproti koupaliště): 

Cena:  10Kč/h
Celý den: 100 Kč

Cena na ostatních parkovištích: 40Kč/h

image

Často kladené dotazy.

 Z jakého důvodu musí obyvatel platit za parkovací kartu min. 600 Kč/ rok?

Je možné v rámci jedné Oblasti parkovat kdekoliv? Jak je řešeno parkování mezi oblastmi?

Může parkovací kartu dostat každý občan s trvalým pobytem
 bez toho aniž by dokládal jestli je majitelem vozidla?

Na další otázky naleznete odpovědi pod odkazem níže.